Disciplíny Freedivingu

Disciplíny freedivingu, doslova volného potápění, se rozdělují na bazénové a hloubkové, přičemž se vždy jedná o výkon v zádrži dechu, tedy s jedním nádechem.

Bazénové:

Statická apnoe (STA)

Je klasickou bazénovou disciplínou, při které se měří doba, kterou závodník vydrží pod vodou na jeden nádech. Závodník většinou leží na hladině v uvolněné pozici.

Dynamická apnoe (DYN, DNF)

V této disciplíně se měří vzdálenost, kterou závodník uplave pod vodou, opět na jeden nádech. Plave se buďto s ploutvemi (DYN) nebo bez ploutví (DNF).  Při plavání bez ploutví plave závodník pod hladinou prsovým stylem, v disciplíně DYN plave buď s ploutvemi nebo s monoploutví.

Hloubkové:

Konstantní váha  s ploutvemi (CWT)

Závodník se při pokusu o dosažení co největší hloubky musí zanořit a vynořit za pomoci své vlastní síly (je povoleno pouze použití ploutví nebo monoploutve). Váha závodníka musí zůstat stejná během celého ponoru. Konstantní váha s ploutvemi bývá považována za královskou disciplínu freedivingu.

Konstantní váha bez ploutví (CNF)

Závodník při pokusu o dosažení co největší hloubky se musí zanořit a vynořit za pomoci své vlastní síly plaváním prsovým stylem, tedy bez ploutví.

Free immersion (FIM)

Free immersion v překladu znamená "Volné zanoření", v Čechách ale zdomácněl anglický termín. K dosažení co největší hloubky ponoru je povoleno použít pouze vlastních sil - ručkování po laně dolů i nahoru. Použití ploutví není v této disciplíně povoleno. 

Variabilní váha (VWT)

Závodník se zanořuje pomocí speciálního zařízení – sledu, na kterém se sveze do požadované hloubky. K výstupu na hladinu pak použije své vlastní síly (ručkování po laně,  použití ploutví).

No limits (NLT)

Jak už napovídá název disciplíny, nejsou zde dány žádné limity pro dosažení maximální hloubky. K sestupu se využívá sledu, k výstupu pak tažného balónu. Při této disciplíně se dosahuje největších hloubek, avšak nese s sebou značná rizika. Nejedná se o závodní disciplínu, jsou vedeny pouze záznamy o světových rekordech.